RUM:s teckning

MusikRUMs Festivalkör

MusikRUMs Festivalkör – för KÖRER

När: Fredag 15 maj kl 16.00-17.00
Var: Växhusets Konsertsal

MusikRUMs Festivalkör – Gemensam körsång!
En workshop för de tävlande körerna där alla körsångare sjunger tillsammans och bildar MusikRUMs festivalkör. Cecilia Rydinger som leder denna workshop är en klart lysande stjärna i det svenska musiklivet, med en rik meritlista som dirigent och är dessutom professor i orkesterdirigering och ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien.

När fredagens körtävling är klar, övar alla tävlande körer en timme tillsammans som Festivalkör med dirigenten Cecilia Rydinger på de stycken körerna ska sjunga tillsammans under fredagskvällens invigningskonsert i Västerås Konserthus. Dessa stycken får körerna i god tid under våren för att öva in dem på hemmaplan.

På invigningskonserten framför körerna även var sitt stycke från tävlingen som körjuryn väljer åt er. Då sker också Körmästerskapets prisutdelning.

Max 300 deltagare på denna workshop.