RUM:s teckning

Tävlingsresultat 2016

Blåsorkestertävlingen

Klass 1

Klass 2

Klass 3

 

Körmästerskapen

SA(T)B 16-25

SA(T)B 13-16

Diskant 13-16

Diskant 9-12

 

Symfoniorkestertävlingen

Klass 1