RUM:s teckning

Symfoniorkestertävling i tre klasser

Vi har en lång tradition med olika musiktävlingar under MusikRUM. Alla tävlingsbidrag ska under 2021/2022 skickas in digitalt.

TRE TÄVLINGSKLASSER

Klass 1 – här tävlar orkestrar på en högre nivå. Detta motsvarar grad 3-4 enligt Alfred, se https://www.alfred.com/

Klass 2 – här tävlar orkestrar på en mellannivå. Detta motsvarar grad 2-3 enligt Alfred, se https://www.alfred.com/

Klass 3 – här tävlar orkestrar som är alldeles i början av sin musikaliska karriär. Detta motsvarar grad 1-2 enligt Alfred, se https://www.alfred.com/

BEDÖMNINGSKRITERIER OCH BETYGSSKALA

Juryn bedömer nedanstående 10 punkter med en maxpoäng på 10 per punkt, så slutsumman kan totalt bli max 100.

Resultatplaceringen görs utifrån denna skala:

Ovanstående sätt att bedöma är vanligt vid tävlingar i blåsorkester, kör, brassband, stråkorkester, symfoniorkester mm både i Sverige och internationellt.

INSTRUKTIONER FÖR TÄVLINGSINSPELNINGAR

TÄVLINGSBIDRAGEN

För att juryn ska kunna bedöma era tävlingsstycken vill vi att ni gör så här:

Spela in ert bidrag på film med hjälp av mobiltelefon, surfplatta eller filmkamera och spara varje stycke för sig så att det blir effektiv musiktid utan mellanrum för era tävlingsstycken. Se till att hela ensemblen syns i bild. Döp filerna med styckets namn + ensemblens namn. Instruktion om hur du laddar upp filerna hittar du HÄR.

Sista dag att skicka in detta digitalt är senast onsdag 20 april 2022.

DET OBLIGATORISKA STYCKET

För att kunna göra en stor musikvideo av det obligatoriska stycket efter MusikRUM är det viktigt att du noga läser igenom dessa instruktioner.

ÖVRIG INFORMATION

OSS TILLHANDA

I nödfall finns även möjlighet att skicka dem med post till nedan adress så att de är framme hos mottagaren 20 april. Tänk på att ni i så fall gör det tidigt med tanke på långsam postgång.

POST:
Kella Næslund, MusikRUM
C/o Västerås Kulturskola
Viktor Larssons plats 1
722 14 Västerås

AVGIFTER OCH ANMÄLAN

HÄR hittar du information om deltagaravgifter.

Vid frågor kontakta projektledare Kella Næslund,  kella.naeslund@rum.se, 073-70 70 106