RUM:s teckning

Symfoniorkestertävling i tre klasser

Vi har en lång tradition med olika musiktävlingar under MusikRUM. Alla tävlingsbidrag ska under 2021/2022 skickas in digitalt.

TRE TÄVLINGSKLASSER

Klass 1 – här tävlar orkestrar på en högre nivå. Detta motsvarar grad 3-4 enligt Alfred, se https://www.alfred.com/

Klass 2 – här tävlar orkestrar på en mellannivå. Detta motsvarar grad 2-3 enligt Alfred, se https://www.alfred.com/

Klass 3 – här tävlar orkestrar som är alldeles i början av sin musikaliska karriär. Detta motsvarar grad 1-2 enligt Alfred, se https://www.alfred.com/

BEDÖMNINGSKRITERIER OCH BETYGSSKALA

Juryn bedömer nedanstående 10 punkter med en maxpoäng på 10 per punkt, så slutsumman kan totalt bli max 100.

Resultatplaceringen görs utifrån denna skala:

Ovanstående sätt att bedöma är vanligt vid tävlingar i blåsorkester, kör, brassband, stråkorkester, symfoniorkester mm både i Sverige och internationellt.

INSTRUKTION FÖR INSPELNING AV OBLIGATORISKT STYCKE

För att kunna göra en stor musikvideo av det obligatoriska stycket efter MusikRUM är det viktigt att du noga läser igenom dessa instruktioner.

ÖVRIG INFORMATION

OSS TILLHANDA

POST:
Kella Næslund, MusikRUM
C/o Västerås Kulturskola
Viktor Larssons plats 1
722 14 Västerås

HÄR hittar du information om deltagaravgifter.

Vid frågor kontakta projektledare Kella Næslund,  kella.naeslund@rum.se, 073-70 70 106