RUM:s teckning

Symfoniorkestertävling i tre klasser

 

Vi har en lång tradition med olika musiktävlingar under MusikRUM. Alla tävlingsbidrag ska under 2021 skickas in digitalt.

 

TRE TÄVLINGSKLASSER

Klass 1 – här tävlar orkestrar på en högre nivå. Detta motsvarar grad 3-4 enligt Alfred, se https://www.alfred.com/

 

Klass 2 – här tävlar orkestrar på en mellannivå. Detta motsvarar grad 2-3 enligt Alfred, se https://www.alfred.com/

 

Klass 3 – här tävlar orkestrar som är alldeles i början av sin musikaliska karriär. Detta motsvarar grad 1-2 enligt Alfred, se https://www.alfred.com/

 

BEDÖMNINGSKRITERIER OCH BETYGSSKALA

Juryn bedömer nedanstående 10 punkter med en maxpoäng på 10 per punkt, så slutsumman kan totalt bli max 100.

Resultatplaceringen görs utifrån denna skala:

Ovanstående sätt att bedöma är vanligt vid tävlingar i blåsorkester, kör, brassband, stråkorkester, symfoniorkester mm både i Sverige och internationellt.

 

ÖVRIG INFORMATION

 

OSS TILLHANDA

POST:
Kella Næslund, MusikRUM
C/o Västerås Kulturskola
Viktor Larssons plats 1
722 14 Västerås

 

HÄR hittar du information om deltagaravgifter.

 

 

Vid frågor kontakta projektledare Kella Næslund,  kella.naeslund@rum.se, 073-70 70 106