RUM:s teckning

Körmästerskap i fem klasser

Adolf Fredriks Musikklasser 2018

Delta i detta Körmästerskap, Sveriges enda körtävling för barn och ungdom! Alla tävlingsbidrag ska under 2021/2022 skickas in digitalt.

FEM TÄVLINGSKLASSER

Diskantkör

SA(T)B

TÄVLINGSREGLER

OBLIGATORISKA STYCKET – Alice

BEDÖMNINGSKRITERIER OCH BETYGSSKALA

Juryn bedömer nedanstående 5 punkter med en maxpoäng på totalt 100.
För varje stycke sätts dessa poäng och summeras per stycke med ett medelsnitt.

Resultatplaceringen görs utifrån denna skala:

Ovanstående sätt att bedöma är vanligt vid tävlingar i blåsorkester, kör, brassband, stråkorkester, symfoniorkester mm både i Sverige och internationellt.

INSTRUKTIONER INSPELNING AV OBLIGATORISKT STYCKE

För att kunna göra en stor musikvideo av det obligatoriska stycket efter MusikRUM är det viktigt att du noga läser igenom dessa instruktioner.

ÖVRIG INFORMATION

OSS TILLHANDA

POST:
Kella Næslund, MusikRUM
c/o Västerås Kulturskola
Viktor Larssons plats 1
722 14 Västerås

HÄR hittar du information om deltagaravgifter.

Vid frågor kontakta Kella Næslund, projektledare: kella.naeslund@rum.se, 073-70 70 106