RUM:s teckning

Blåsorkestertävlingar i tre klasser

Vi har en lång tradition med olika musiktävlingar under MusikRUM. Alla tävlingsbidrag ska under 2021/2022 skickas in digitalt.

TRE TÄVLINGSKLASSER

Klass 1 – blåsorkestrar på högre nivå kring grad 2 ½-4

Klass 2 – blåsorkestrar på en mellannivå kring grad 1 ½-2 ½

Klass 3 – blåsorkestrar som är alldeles i början av sin musikaliska karriär, grad 1-1 ½

BEDÖMNINGSKRITERIER OCH BETYGSSKALA

Juryn bedömer nedanstående 10 punkter med en maxpoäng på 10 per punkt, så slutsumman kan totalt bli max 100.

Resultatplaceringen görs utifrån denna skala:

Ovanstående sätt att bedöma är vanligt vid tävlingar i blåsorkester, kör, brassband, stråkorkester, symfoniorkester mm både i Sverige och internationellt.

INSTRUKTIONER FÖR TÄVLINGSINSPELNINGAR

TÄVLINGSBIDRAGEN

För att juryn ska kunna bedöma era tävlingsstycken vill vi att ni gör så här:

Spela in ert bidrag på film med hjälp av mobiltelefon, surfplatta eller filmkamera och spara varje stycke för sig så att det blir effektiv musiktid utan mellanrum för era tävlingsstycken. Se till att hela ensemblen syns i bild. Döp filerna med styckets namn + ensemblens namn. Instruktion om hur du laddar upp filerna till RUM kommer snart!.

Sista dag att skicka in detta digitalt är senast onsdag 20 april 2022.

DET OBLIGATORISKA STYCKET

För att kunna göra en stor musikvideo av det obligatoriska stycket efter MusikRUM är det viktigt att du noga läser igenom dessa instruktioner.

ÖVRIG INFORMATION

OSS TILLHANDA

Post:
Kella Næslund, MusikRUM
C/o Västerås Kulturskola
Viktor Larssons plats 1
722 14 Västerås

Här hittar du information om deltagaravgifter.

Vid frågor kontakta projektledare Kella Næslund, kella.naeslund@rum.se, 073-70 70 106.