RUM:s teckning

Tävlingarna

 

Under festivalen finns det möjlighet att delta i blåsorkestertävling, körmästerskap, stråkorkestertävling, symfoniorkestertävling samt marschtävling.

Nedan finns en kortare beskrivning av de olika tävlingarna, för tävlings- och bedömningsregler se respektive tävling.

Körmästerskap

Körmästerskapet genomförs under fredag 15 maj i Teatersalen på Växhuset, Västerås.
I körjuryn sitter Agneta Sköld och Mikael Wedar.

Direkt efter tävlingen övar alla tävlande körer en timme tillsammans med dirigenten Cecilia Rydinger på de gemensamma stycken körerna ska sjunga tillsammans under kvällens invigningskonsert i Västerås Konserthus. Dessa stycken har körerna fått i god tid under våren för att öva in dem på hemmaplan. På konserten framför körerna även var sitt stycke från tävlingen som körjuryn väljer åt er.
Körmästerskapets prisutdelning sker på kvällens invigningskonsert.

Blåsorkestertävling

Blåsorkestertävlingen genomförs i tre klasser med klass 2 under lördag 16 maj och klass 1 och 3 under söndag 17 maj.
Tävlingarna sker i Teatersalen och Konsertsalen i Växhuset, Västerås.
I orkesterjuryn för klass 2 och 3 sitter Stefan Sundqvist och Malin Trast.
I orkesterjuryn för klass 1 sitter Håkan Johansson och Mirjam Allard.
Tävlingens prisutdelning sker på söndagseftermiddagens finalkonsert.

Stråkorkestertävling & Symfoniorkestertävling

Som stråkorkester eller symfoniorkester kan ni anmäla er till tävlingen för stråkorkestrar och symfoniorkestrar. Den genomförs under lördag 16 maj i Västerås Konserthus.
I orkesterjuryn sitter Glenn Mossup och Håkan Johansson.
Tävlingens prisutdelning sker på lördagskvällens galakonsert.

Marschtävling

Som blåsorkester kan ni anmäla er till marschtävlingen. Den genomförs lördag 16 maj under festivalens parad. I orkesterjuryn sitter Leif Karlsson, musikinspektör vid Försvarsmusiken och Karin Svensson, flaggtrumslagare vid Marinens Musikkår. Tävlingens prisutdelning sker på lördagskvällens galakonsert.