Blåsorkestertävlingar i tre klasser

Foto: Alfred Johansson

 

Festivalen äger rum i Västerås 15-17 maj 2020. Tävlingen för klass 2 äger rum lördag förmiddag den 16 maj 2020 i Växhusets teatersal. Tävlingen för klass 1 och 3 äger rum söndag förmiddag den 17 maj 2020 i Växhusets teatersal respektive konsertsal. Resultaten för klass 1, 2 och 3 meddelas vid söndagens avslutningskonsert under festivalen. Alla deltagande orkestrar får var sin pokal och diplom. Medaljer ingår ej men kommer att kunna beställas i samband med anmälan.

Tävlande orkestrar och resultat från blåsorkestertävlingarna från MusikRUM 2014 till 2019 finns att läsa längre ned på denna sida.

Klasser:

 • I klass 1 tävlar orkestrar på en högre nivå kring grad 2 1⁄2 – 4. Obligatoriskt stycke meddelas under höstterminen 2019.

 

 • I klass 2 tävlar orkestrar på en mellannivå kring grad 1 1⁄2 – 2 1⁄2. Obligatoriskt stycke meddelas under höstterminen 2019.

 

 • I klass 3 tävlar orkestrar som är alldeles i början av sin musikaliska karriär grad 1-1⁄2 . Inget obligatoriskt stycke.

Juryn består av två personer/klass. Meddelas under höstterminen 2019.


När man tävlar bedömer juryn olika saker och delar ut poäng. I MusikRUMs protokoll bedömer juryn följande: 

 • Intonation
 • Klang
 • Balans
 • Teknik
 • Artikulation
 • Ensemblespel/samspel
 • Rytmik
 • Frasering
 • Dynamik
 • Tolkning

Alla dessa 10 punkter har en maxpoäng på 10 så att slutsumman kan bli max 100. När medaljerna delas ut så har juryn en skala:

 • Från 1-39,9 = Ingen medalj
 • Från 40-59,9 = Brons
 • Från 60-79,9 = Silver
 • Från 80-100 = Guld

Ovanstående sätt att bedöma är vanligt vid tävlingar i blåsorkester, kör, brassband, stråkorkester, symfoniorkester mm både i Sverige och internationellt.


 Tävlingsprogrammets längd
 • Klass 1: max 20 min
 • Klass 2: max 15 min
 • Klass 3: max 15 min

Varje orkester i klass 1 har en tid på scen på 30 min. Det inkluderar då 5 min in på scen för att göra sig beredd, 20 min speltid och sedan 5 min utgång och omrigg till nästa orkester.

Varje orkester i klass 2 och 3 har en tid på scen på 25 min. Det inkluderar då 5 min in på scen för att göra sig beredd, 15 min speltid och sedan 5 min utgång och omrigg till nästa orkester.


 25 år är åldersgränsen i RUM men vi godkänner äldre elever och lärare i orkestern men ni bör informera oss om det är mycket äldre elever och lärare.

Tävlingsordning bestäms av tävlingskommittén. Tävlingsanmälan sker senast den 3 februari 2020.


 Oss tillhanda: Kopior av partitur i tre exemplar, samt en bilaga med noterad programordning, ska skickas senast den senast den 15 mars 2020 till: Kella Næslund, MusikRUM, Västerås Kulturskola, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås. (Det obligatoriska stycket i klass 1 och 2 behöver ej skickas in).
På scenen finns slagverk, stolar och notställ. Orkestrarna ansvarar själva för att ta med egna handhållna slagverksinstrument samt klubbor och stockar. I anslutning till orkesterns tävlingstid finns tillgång till ett uppvärmningsrum. Detta rum är inte utrustat med slagverk eller notställ.

Välkomna att anmäla er till tävlingen!


Tävlingsavgift:
 • Gratis för festivaldeltagare
 • 1100 kr per blåsorkester (medlemmar i RUM)
 • 2100 kr per blåsorkester (ej medlem)

Vid frågor kontakta Kella Næslund, projektledare kella.naeslund@rum.se, 073-70 70 106 eller Lotta Centerskog, samordnare: lotta.centerskog@rum.se.

 Resultat från tävlingar under MusikRUM 2019:

Blåsorkestertävlingen Klass 1:

 • Norrköpings Ungdomsmusikkår: Silver
 • Windband/Kulturskolan Falun: Silver
 • Västerås Youth Marching Band/VYM: Silver
 • Linköpings Skolmusikkår: Silver

Blåsorkestertävlingen Klass 2:

 • Motala Ungdomsorkester/Baltzarblåset: Brons
 • Växhuseffekten: Brons
 • Skurups Ungdomsorkester: Silver
 • Ungdomsblåset Nässjö kulturskola: Silver
 • Nykvarns Ungdomsorkester: Guld
 • Carlstads Stadsorkester (CSO): Brons

Blåsorkestertävlingen klass 3:

 • Bredbandet: Silver
 • Blåsningen: Silver
 • Oscar Symphonic Band: Silver
 • Bålsta Busorkester: Brons
 • Startbandet: Brons
 • Blåståget: Brons

Resultat från tävlingar under MusikRUM 2018:

Blåsorkestertävlingen Klass 1:

 • Mark Symphonic Band/Mölndals paradorkester: Brons
 • Åmål Youth Wind Band, Åmål: Silver
 • Västerås Youth Marching Band, Västerås: Silver
 • Skövde Paradorkester, Skövde: Silver

Blåsorkestertävlingen Klass 2:

 • Västra Göteborgs Blåsorkester, Göteborg: Brons
 • Växhuseffekten, Västerås: Brons
 • Håbo Musikskola, Håbo: Silver
 • Blåschock, Lomma: Silver
 • Nykvarns Ungdomsorkester, Nykvarn: Guld
 • East Wind Band: Guld

Blåsorkestertävlingen klass 3:

 • Superblåset, Kungsbacka: Brons
 • Bredbandet Kulturskolan, Kungsbacka: Silver
 • Rampljuset med drillgrupp 2, Mjölby: Silver
 • Åmål Junior Concert Band, Åmål: Guld

Resultat från Blåsorkestertävlingen 2017:

Blåsorkestertävlingen Klass 1:

 • Guld: Bäckablås Wind Band, Vetlanda
 • Silver: Skövde Paradorkester, Linköpings Skolmusikkår, Västerås Youth Marching Band
 • Brons: PartilLeRUM Windband – Partille & Lerum.

Blåsorkestertävlingen Klass 2:

 • Silver: Youth Wind Band – Åmål, Wind Band – Vänersborg, Växhuseffekten – Västerås, The Racoons – Kristinehamn.

Blåsorkestertävlingen klass 3:

 • Silver: Bredbandet – Kungsbacka.
 • Brons: Rockstarz – Åmål, Loud Noise – Västerås.

Resultat från Blåsorkestertävlingen 2016:

Blåsorkestertävlingen klass 3:
 • Loud Noise Västerås – Silver
 • Superblåset Kungsbacka – Silver
Blåsorkestertävlingen Klass 2:
 • Ungdomsblåset Nässjö – Brons
 • Brännäsblåset Norrtälje – Brons
 • The Raccons Kristinehamn – Brons
 • Kungälvs Unga Blåsare – Brons
 • Växhuseffekten Västerås – Brons
 • Gött Sväng Bålsta – Silver
 • Åmål Wind Band – Silver
 • East Wind Band – Silver
 • Vänersborg Wind Band – Silver
Blåsorkestertävlingen Klass 1:
 • Västerås Youth Marching band – Brons
 • Linköping Skolmusikkår – Brons
 • Nykvarns Ungdomsorkester – Brons
 • Halmstad Symphonic Band – Silver
 • Bäckablås Wind Band Vetlanda – Silver
 • Skövde Paradorkester –  Guld
 • Musikskolan Ingesunds Blåsorkester –  Guld
Klass 1 Symfoniorkester
Vargöns Ungdomssymfoniorkester

Resultat från Blåsorkestertävlingen 2015:

Blåsorkestertävlingen Klass 1: 

Bäckablås Wind Band, Vetlanda – Silver

Halmstad Symphonic Band – Brons

Blåsorkestertävlingen Klass 2:

Nykvarns Ungdomsmusikkår – Guld

Arboga Ungdomsmusikkår – Silver

VYM Västerås – Silver

Motala Ungdomsorkester – Silver

Åmål Youth Wind Band – Brons

East Wind Band, Huddinge – Brons

Ungdomsblåset Nässjö – Brons

Brännäsblåset, Norrtälje – Brons

Wermlandsblåset, Sunne – Brons

Blåsorkestertävlingen klass 3:

Silver

 • Small Stars, Västerås
 • The Raccoons, Kristinehamn
 • Loud Noice, Västerås

Resultat från Blåsorkestertävlingen 2014:

Blåsorkestertävlingen Klass 1:

 • Bäckablås Wind Band, Vetlanda: Silver            
 • Halmstad Symphonic Band: Silver
 • Linköpings Skolmusikkår: Silver
 • Hemvärnets Ungdomsmusikkår: Silver
 • Partille Wind Band: Brons

Blåsorkestertävlingen Klass 2:

 • East Wind Band, Huddinge: Guld              
 • Nykvarns Ungdomsorkester: Silver
 • Vänersborgs Wind Band: Silver
 • Tranås Ungdomsblås: Silver
 • Västerås Marching Band: Brons
 • Motala Ungdomsorkester: Brons
 • Wermlandsblåset: Brons