Symfoniorkestertävling i tre klasser

Foto: Alfred Johansson

OBS! Klicka på bilden ovan så blir den större.

Festivalen äger rum i Västerås 17-19 maj 2019. Tävlingen för klass 1, 2 och 3 äger rum lördagen den 18 maj 2019 i Västerås Konserthus Stora sal. Resultaten för klass 1, 2 och 3 meddelas vid lördagens kvällskonsert under festivalen.  Alla deltagande orkestrar får var sin pokal och diplom.

 


Klasser:

I klass 1 tävlar orkestrar på en högre nivå. Detta motsvarar grad 3-4 enligt Alfred, se https://www.alfred.com/

I klass 2 tävlar orkestrar på en mellannivå. Detta motsvarar grad 2-3 enligt Alfred, se https://www.alfred.com/

I klass 3 tävlar orkestrar som är alldeles i början av sin musikaliska karriär. Detta motsvarar grad 1-2 enligt Alfred, se https://www.alfred.com/


Tid:

Tävlingen för klass 1, 2 och 3 äger rum lördagen den 18 maj 2019 på förmiddagen i Västerås Konserthus stora sal. Resultaten för klass 1, 2 och 3 meddelas vid lördagens kvällskonsert under festivalen. Alla deltagande orkestrar får var sin pokal och diplom.

Juryn består av två personer: Glenn Mossop & Håkan Johansson.


Bedömningspunkter:

  • Klang & Intonation
  • Nyans & Frasering
  • Rytm & Teknik
  • Uttryck & Intryck

Tävlingsprogrammets längd

  • Klass 1: max 20 min
  • Klass 2: max 15 min
  • Klass 3: max 15 min

Varje orkester i klass 1 har en tid på scen på 30 min. Det inkluderar då 5 min in på scen för att göra sig beredd, 20 min speltid och sedan 5 min utgång och omrigg till nästa orkester.

Varje orkester i klass 2 och 3 har en tid på scen på 25 min. Det inkluderar då 5 min in på scen för att göra sig beredd, 15 min speltid och sedan 5 min utgång och omrigg till nästa orkester.


25 år är åldersgränsen i RUM men vi godkänner äldre elever och lärare i orkestern men ni bör informera oss om det är mycket äldre elever och lärare.

Tävlingsordning bestäms av tävlingskommittén. Tävlingsanmälan sker senast den 3 februari 2019.

Oss tillhanda: Kopior av partitur i tre exemplar, samt en bilaga med noterad programordning, ska skickas senast den senast den 15 mars till: Kella Næslund, MusikRUM, Västerås Kulturskola, Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås.

På scenen finns slagverk, stolar och notställ. Orkestrarna ansvarar själva för att ta med egna handhållna slagverksinstrument samt klubbor och stockar.

I anslutning till orkesterns tävlingstid finns tillgång till ett uppvärmningsrum. Detta rum är inte utrustat med slagverk eller notställ.

Välkomna att anmäla er till tävlingen!

Tävlingsavgift:

  • Gratis för festivaldeltagare
  • 1100 kr per orkester (medlemmar i RUM)
  • 2100 kr per orkester (ej medlem)

Vid frågor kontakta Kella Næslund, projektledare kella.naeslund@rum.se, 073-70 70 106 eller Lotta Centerskog, samordnare: lotta.centerskog@rum.se