RUM:s teckning

Deltagarkonserter

Lördagen 2 oktober kan ni hålla en egen konsert på vår MusikRUM-scen!

Här hittar ni information om hur scenen är utrustad. Ramtiden för deltagarkonserterna är 12.00-14.30. Varje 30-minuterspass blir 20 min effektiv musiktid. De första och sista 5 minuterna är till för avriggning och påriggning.

12.00-12.30 Konsert 1 (uppriggning 5 min, speltid 20 min, nedriggning 5 min).
12.30-13.00 Konsert 2 (uppriggning 5 min, speltid 20 min, nedriggning 5 min).
13.00-13.30 Konsert 3 (uppriggning 5 min, speltid 20 min, nedriggning 5 min).
13.30-14.00 Konsert 4 (uppriggning 5 min, speltid 20 min, nedriggning 5 min).
14.00-14.30 Konsert 5 (uppriggning 5 min, speltid 20 min, nedriggning 5 min).

Scenformat

Vid anmälan anger ni om ni vill önskar hålla en egen konsert.
I största möjliga utsträckning tar ni själva med de instrument ni behöver.