Samarbetspartners, bidragsgivare och styrgrupp

MusikRUMs huvudarrangör är Riksförbundet Unga Musikanter/RUM med stöd av Västerås Stad, Region Västmanland,  Kulturens, Västerås & Co, Västerås Citysamverkan, Västmanlandsmusiken, Försvarsmusiken, Sveriges Unga Blåsare samt Västmanlands musik- och kulturskolor.


I festivalens styrgrupp sitter representanter från nationella Riksförbundet Unga Musikanter/RUM och Västerås Kulturskola.Den nationella och lokala bredd som styrgruppen representerar borgar för en god kvalité av festivalens innehåll. MusikRUM är en årlig, nationell barn- och ungdomsfestival som vänder sig till ungdomar mellan 7-25 år från hela landet, med ett levande intresse för musik och dans och musik/dansutövandets alla yttringar. Under helgen engagerar vi runt 1500 ungdomar.


Festivalen genomförs år 2020 för 12:e gången i Västerås. Arbetet med att förankra festivalen i länet har varit framgångsrikt genom åren och de flesta av länets musikskolor/kulturskolor är nu medarrangörer i festivalen genom att ansvara för olika scener under festivalen med teknisk utrustning.