RUM:s teckning

Vill du vara samarbetspart eller sponsor?

RUM – Riksförbundet Unga Musikanter arrangerar MusikRUM i samarbete med studieförbundet KulturensSvUB – Sveriges Unga Blåsare samt regionala musik- och kulturskolor.

MusikRUM har tidigare genomförts i Örebro och Västerås och nu, 2022, förnyar vi konceptet och sprider festivalen över landet! Vi kommer arrangera MusikRUM på 16 platser, för att så många ungdomar som möjligt ska kunna delta – oavsett hemort. Detta följer RUM:s vision och värdegrund, att alla får möjlighet att delta på sina villkor och att våra unga genom upplevelser och möten växer, både musikaliskt och som individer.

Det finns möjlighet att gå in som samarbetspart eller sponsor i MusikRUM. I år har vi valt att inte hålla några festivalkonserter utomhus, utifrån pandemins restriktioner, men vanliga år finns det möjligheter att t.ex. sponsra en av våra utomhusscener på någon av våra 16 platser, där en varumärkesexponering då också är möjlig. Eller kanske har du en egen idé om hur du vill sponsra?
Hör av dig till oss, så pratar vi ihop oss!

Maria Falk – Bitr. generalsekretare
Mobil: 072 586 82 40
sponsor@rum.se