RUM:s teckning

Vill du vara samarbetspart eller sponsor?

 

RUM – Riksförbundet Unga Musikanter arrangerar MusikRUM i samarbete och med stöd av Västerås Stad, Region Västmanland,  KulturensVästerås & CoVästerås CitysamverkanVästmanlandsmusiken, Försvarsmusiken, Sveriges Unga Blåsare samt Västmanlands musik- och kulturskolor.

Festivalen genomförs år 2020 för 12:e gången i Västerås. Arbetet med att förankra festivalen i länet har varit framgångsrikt genom åren och de flesta av länets musik- och kulturskolor är nu medarrangörer i festivalen genom att ansvara för olika scener under festivalen och bidra med teknisk utrustning.

Det finns också möjlighet att gå in som sponsor i festivalen genom att till exempel skänka produkter som priser till våra tävlande ungdomar. Festivalen innehåller fyra musiktävlingar: Körmästerskapet, Stråkorkestertävling, Symfoniorkestertävling och Blåsorkestertävling.

Hör av er till oss om det verkar intressant så berättar vi mer!

Kella Næslund – Projektledare
Mobil: 073-70 70 106
kella.naeslund@rum.se