RUM:s teckning

Vill du vara funktionär?

Vill du vara funktionär på MusikRUM 2022!?

Alla kan vara funktionärer, oavsett ålder! Du kan vara tidigare RUM-medlem eller Musik-RUM-deltagare eller en person som tycker att kultur för barn och ungdomar är viktigt.

Du som anmäler dig som funktionär kommer att få en härlig upplevelse att minnas, nya vänner samt träffa massor av glada festivaldeltagare! Din insats är enormt värdefull för festivalens genomförande.

Som funktionär under MusikRUM behöver du vara på plats från kl:09.00 till ca 17.00. Du får ingen ekonomisk ersättning, men du får mat och en fin funktionärs-hoodie. Om du önskar, kan du få ett intyg på ditt deltagande, något som kan vara värdefullt då du söker sommarjobb.

Anmäl dig nu med namn, mail och tel.nr. så kommer du löpande att få information om festivalen.

Mejla kella.naeslund@rum.se för intresseanmälan.