RUM:s teckning

Vill du vara funktionär?

Vill du vara funktionär på MusikRUM 2020!?

MusikRUM vänder sig till musik-, dans- och sångintresserade ungdomar mellan 7 och 25 år. Vår funktionärer brukar vara allt mellan 12 och 78 år.

Våra funktionärer kan vara allt från tidigare RUM-medlemmar och festivaldeltagare eller helt vanliga människor(!) som tycker att kultur för barn och ungdomar är viktigt.

Du som anmäler dig som funktionär kommer att få en härlig upplevelse att minnas, nya vänner samt träffa massor av glada festivaldeltagare! Din insats är enormt värdefull för festivalens genomförande.

Som funktionär under MusikRUM behöver du vara på plats från kl:09.00 till ca 17.00. Du får ingen ekonomisk ersättning, men du får mat och en fin funktionärs-hoodie. Om du önskar, kan du få ett intyg på ditt deltagande, något som kan vara värdefullt då du söker sommarjobb.

Anmäl dig nu med namn, mail och tel.nr. så kommer du löpande att få information om festivalen.

Mejla kella.naeslund@rum.se för intresseanmälan.