RUM:s teckning

Om MusikRUM

MusikRUM RUM:s festival

MusikRUM är RUM:s årliga, nationella barn- och ungdomsfestival som vänder sig till ungdomar 10-25 år från hela landet, med ett levande intresse för musik och dans och utövandets alla yttringar.

Arrangör för MusikRUM är RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med studieförbundet KulturensSvUB – Sveriges Unga Blåsare samt regionala musik- och kulturskolor.

I MusikRUM:s styrgrupp sitter representanter från RUM – Riksförbundet Unga Musikanter och Västerås Kulturskola. Den nationella och lokala bredd som styrgruppen representerar borgar för en god kvalité av festivalens innehåll. MusikRUM är en årlig, nationell barn- och ungdomsfestival som vänder sig till ungdomar 10-25 år från hela landet, med ett levande intresse för musik och dans och utövandets alla yttringar.

Tidigare år har vi genomfört MusikRUM i Örebro och Västerås och nu, 7 maj 2022, förnyar vi konceptet och sprider festivalen över landet! Vi kommer arrangera MusikRUM på 16 platser, för att så många ungdomar som möjligt ska kunna delta, oavsett hemort. Detta följer RUM:s vision och värdegrund, att alla får möjlighet att delta på sina villkor och att våra unga genom upplevelser och möten växer, både musikaliskt och som individer.

Vill du delta? Läs mer om vad det innebär att vara: