RUM:s teckning

Om MusikRUM

MusikRUM:s huvudarrangör är RUM – Riksförbundet Unga Musikanter med stöd av Västerås Stad, Region Västmanland,  KulturensVästerås & CoVästerås CitysamverkanVästmanlandsmusiken, Försvarsmusiken, Sveriges Unga Blåsare samt Västmanlands musik- och kulturskolor.

I festivalens styrgrupp sitter representanter från RUM – Riksförbundet Unga Musikanter och Västerås Kulturskola. Den nationella och lokala bredd som styrgruppen representerar borgar för en god kvalité av festivalens innehåll. MusikRUM är en årlig, nationell barn- och ungdomsfestival som vänder sig till ungdomar 7-25 år från hela landet, med ett levande intresse för musik och dans och utövandets alla yttringar. Under helgen engagerar vi runt 1500 ungdomar.

Festivalen genomförs år 2020 för 12:e gången i Västerås. Arbetet med att förankra festivalen i länet har varit framgångsrikt genom åren och de flesta av länets musikskolor/kulturskolor är nu medarrangörer i festivalen genom att ansvara för olika scener under festivalen med teknisk utrustning.

Vill du delta? Läs mer om vad det innebär att vara: