RUM:s teckning

Nyhetsrum


MusikRUM 2020 inställt

26 mars, 2020 MusikRUM 2020 Hanna Fred Ekman

  Vi meddelade förra veckan att vårt beslut om MusikRUM:s genomförande 2020 skulle fattas först 14 april, med en förhoppning om att läget skulle ha förändrats till dess. Dessvärre har vi nu, som en följd av restriktionerna kring Covid-19, fått avslag på vårt polistillstånd vilket gör att vi, även om situationen är förändrad i maj, […]

Läs mer

Anmälan 2020

21 oktober, 2019 MusikRUM 2020 Hanna Fred Ekman

14 januari 2020 kommer vi öppna anmälan för vårens festival! Redan 15 november kommer vi lägga upp en beskrivning av hur anmälan går till och vilken information du bör förbereda innan du startar anmälningsprocessen, allt för att förenkla för dig och din ensemble.

Läs mer

Om MusikRUM

21 oktober, 2019 MusikRUM 2020 Hanna Fred Ekman

MusikRUM är deltagarnas egna festival, den skapas av deltagarna själva och allmänheten är välkomna att delta helt utan kostnad. Bakom festivalen står RUM – Riksförbundet Unga Musikanter med stöd av Västerås Stad,  Region Västmanland,  Kulturens, Västerås & Co, Västerås Citysamverkan, Västmanlandsmusiken, Försvarsmusiken, Sveriges Unga Blåsare samt Västmanlands musik- och kulturskolor. Information om vårens festival 2020 kommer publiceras 15 november 2019.

Läs mer