RUM:s teckning

MusikRUM 2019

Alla bilder nedan har RUM fått tillstånd att publicera av deltagarnas vårdnadshavare.
Önskar du använda någon av bilderna, måste du kontakta oss för godkännande.
Om du är målsman/deltagare och önskar att någon av bilderna ska tas bort, maila oss på bilder@rum.se

Fotograf: Hanna Fred Ekman