RUM:s teckning

Kontakt

Kella Næslund – Projektledare
Mobil: 073-70 70 106
kella.naeslund@rum.se
Kella arbetar deltid med festivalen och finns därför tillgänglig måndagar och fredagar.

Regional festival-kontakt

Under MusikRUM-dagen 7 maj 2022, kommer det att finnas RUM-ansvariga och funktionärer på varje ort. Till dem vänder du dig om du har frågor under festivalen.

Fakturaadress

RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
Slupskjulsvägen 34
111 49 STOCKHOLM
Ange referens: 2600 MusikRUM

Leverans- och postadress

Kella Næslund, MusikRUM
c/o Västerås Kulturskola
Viktor Larssons plats
1722 14 Västerås