RUM:s teckning

Galleri – fotografier

Vill du se fotografier från tidigare MusikRUM-festivaler?

Då hittar du utvalda bilder här nedan.

Alla bilder nedan har RUM fått tillstånd att publicera av deltagarna själva (då de är myndiga) eller av deltagarnas vårdnadshavare.
Önskar du använda någon av bilderna, måste du kontakta oss för godkännande.
Om du är målsman/deltagare och önskar att någon av bilderna ska tas bort, maila oss på info@rum.se

 

MusikRUM 2019

MusikRUM 2016