RUM:s teckning
  • Kategorier

  • Om MusikRUM

    21 oktober, 2019 MusikRUM 2020 Hanna Fred Ekman

    MusikRUM är deltagarnas egna festival, den skapas av deltagarna själva och allmänheten är välkomna att delta helt utan kostnad. Bakom festivalen står RUM – Riksförbundet Unga Musikanter med stöd av Västerås Stad,  Region Västmanland,  KulturensVästerås & CoVästerås CitysamverkanVästmanlandsmusiken, Försvarsmusiken, Sveriges Unga Blåsare samt Västmanlands musik- och kulturskolor.

    Information om vårens festival 2020 kommer publiceras 15 november 2019.