RUM:s teckning
  • Kategorier

  • Anmälan 2020

    21 oktober, 2019 MusikRUM 2020 Hanna Fred Ekman

    14 januari 2020 kommer vi öppna anmälan för vårens festival! Redan 15 november kommer vi lägga upp en beskrivning av hur anmälan går till och vilken information du bör förbereda innan du startar anmälningsprocessen, allt för att förenkla för dig och din ensemble.