RUM:s teckning
  • Kategorier

  • Planeringen av MusikRUM 2020 är igång

    12 augusti, 2019 MusikRUM 2020 Hanna Hult Rosén

    Nu är semestern slut för oss och det betyder att vi startar arbetet med MusikRUM 2020.
    Har du tips, tankar eller önskemål så får du gärna maila dem till kella.naeslund@rum.se