Välkommen till MusikRUM 17-19 maj 2019 – 11:e året i Västerås!

 

MusikRUM Västerås är RUMs (Riksförbundet Unga Musikanter) egen festival och den är unik. Den är unik då det är deltagarnas egen festival. MusikRUM är väl etablerad i musik- och kulturskole-Sverige. Festivalen genomförs 17-19 maj 2019 för 11:e gången i Västerås.

MusikRUMs huvudarrangör är Riksförbundet Unga Musikanter/RUM med stöd av Västerås Stad, Region Västmanland, Kulturens, Västerås & Co, Västerås Citysamverkan, Västmanlandsmusiken, Försvarsmusiken, Sveriges Unga Blåsare samt Västmanlands musik- och kulturskolor.

Samarbetspartners till MusikRUM är följande föreningar som är festivalens funktionärer: Gospelkören Kaos, Västerås Ungdomsstorbandsförening samt Västerås Youth Marching Band från Västerås Kulturskola och Rudbeckianska skolans IF. Dessutom deltar ungdomsfunktionärer från hela Sverige.

Anmälan öppnar torsdag 15 november 2018 och är öppen fram till söndag 3 februari 2019. Sedan äger festival rum 17-19 maj 2019.


Nu klart att Arméns Musikkår medverkar under MusikRUM 2019!

Arméns musikkår, förkortat AMK, är Försvarsmaktens största orkester, och även Nordens största professionella musikkår. Musikkåren består av 53 heltidsanställda musiker jämte ledning. Kåren är en del av Livgardet och stationerad i Stockholm. Arméns Musikkår har följande besättning: 3 flöjt, 10 klarinett, 2 oboe, 2 fagott, 4 saxofon, 5 valthorn, 8 trumpet, 4 trombon, 2 eufonium, 3 tuba, 9 slagverk.

Festivalen MusikRUM äger rum 17-19 maj 2019 och Arméns Musikkår medverkar under lördag 18 maj prel med nedan schema:

1, Lördag 18 maj 2019 kl 12.00-13.00 Parad på 2,5 km – med start och mål på Fiskartorget utanför Stadshuset där blåsorkestrar deltar.

2, Lördag 18 maj 2019 kl 16.30-18.30 Sitt-in/workshop för upp till 200 st av deltagarna med Arméns Musikkår. Lokal: Västerås Konserthus Stora sal.

3, Lördag 18 maj 2019 kl 19.30-20.30 Kvällskonsert med Arméns Musikkår, dessutom sitt-in i orkestern med upp till 200 musiker av festivalens deltagare. Även prisutdelning dagens symfoniorkestertävling och stråkorkestertävling. Lokal: Västerås Konserthus Stora sal.


Viktiga datum:

 • Boka upp 17-19 maj 2019 i er kalender och fundera på hur ni kommer att vilja delta under festivalen!
 • Vi öppnar anmälan torsdag 15 november 2018 och sedan är det följande datum som gäller:
 • 3 februari 2019 Sista anmälningsdag för festival samt tävlingar.
 • 15 mars 2019 Noter till tävlingarna inskickade bestående av noter i tre exemplar, samt en bilaga med noterad programordning.
 • 28 mars 2019 skicka in fullständiga deltagarlistor med namn, personnummer, adress och telefonnummer. Riksförbundet Unga Musikanter bedriver folkbildningsverksamhet tillsammans med  Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet. Kulturens verksamhet bedrivs genom statsbidrag. Uppgifter om deltagare i verksamheten samlas in, avidentifieras och används som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning. MusikRUM bedriver folkbildningsverksamhet tillsammans med Kulturens Bildningsverksamhet. Vilket innebär att Kulturens får tillgång till denna anmälan.

MusikRUMs huvudarrangör är Riksförbundet Unga Musikanter/RUM med stöd av Västerås Stad,  Region Västmanland, Kulturens,  Västerås & Co, Västerås Citysamverkan, Västmanlandsmusiken, Försvarsmusiken, Sveriges Unga Blåsare samt Västmanlands musik- och kulturskolor.

I festivalens styrgrupp sitter representanter från nationella RUM och Västerås Kulturskola. Den nationella och lokala bredd som styrgruppen representerar borgar för en god kvalité av festivalens innehåll.

Läs mer om detta här: Samarbetspartners, bidragsgivare och styrgrupp


För senaste uppdateringarna om MusikRUM, gilla sidan: MusikRUMs facebooksida


 

 • Kella Næslund, Projektledare MusikRUM
 • Lotta Centerskog, Samordnare och kanslichef MusikRUM
 • Boel Meijer, ansvarig för paraden under MusikRUM
 • Åsa Gunnstedt och Ingrid Rinaldo, ansvariga för MusikRUM:s funktionärer

  Foto: Alfred Johansson